Ouderbetrokkenheid

R.K. Basisschool De Buut

Ouderbetrokkenheid

Het opvoeden van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Voor de ouders is het daarom van belang dat duidelijk is wat zij van de school mogen verwachten en omgekeerd.

Uitgangspunt is: we werken nauw samen zodat de kinderen met plezier naar school gaan en om samen het beste uit onze kinderen te halen. Binnen de school zijn er ouders actief in de medezeggenschapsraad.

In de groepen vinden er aan het begin van het schooljaar informatieavonden plaats waarbij wij de ouders informeren over het verloop van het schooljaar van betreffende groep. De ouders worden verder geïnformeerd d.m.v. tafeltjesavonden, via een jaarkalender, een tweewekelijkse nieuwsbrief, de Facebookpagina, via onze website, een ouder App en op ouderavonden aan de hand van een thema, zoals bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid.