Medezeggenschapsraad

R.K. Basisschool De Buut

Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

Voor ouders die niet in de medezeggenschapsraad zitten, is het wel mogelijk om (een deel van) de vergadering bij te wonen. Hiervoor kunt u zich van tevoren aanmelden bij de voorzitter van de medezeggenschapsraad. 

Benieuwd naar het jaarverslag van 2022-2023? U leest het hier