Kennismaken

R.K. Basisschool De Buut

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kern Kinderopvang Zoetermeer, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kern Kinderopvang Zoetermeer, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vakantie en vrije dagen

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Opvang voor-en na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kern Kinderopvang Zoetermeer in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. Ouders kunnen mogelijk een beroep doen op de tegemoetkoming kinderopvangkosten. Om deze opvang aan te vragen voor uw kind, kunt u contact opnemen met Kern Kinderopvang Zoetermeer 079-346 11 80.

De tussenschoolse opvang (overblijf) wordt geregeld in samenwerking met overblijfmedewerkers (veelal ouders van de school) in het schoolgebouw. Ook hieraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze administratief medewerkester, mevrouw Marga Bemener 079-342 20 57.