Kennismaken

R.K. Basisschool De Buut

Voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens vakanties en vrije dagen

Opvang vóór- en na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Gro-up Kinderopvang, in de buurt van de school. Hier zijn kosten aan verbonden. Ouders kunnen mogelijk een beroep doen op de tegemoetkoming kinderopvangkosten. Om deze opvang aan te vragen voor uw kind, kunt u contact opnemen met Gro-up Kinderopvang 079-346 11 80 of klik hier.