R.K. Basisschool De Buut
Op De Buut werken we met de Doeklas en Doewijs. Beide groepen zijn bedoeld voor leerlingen die graag praktisch aan de slag gaan en betekenisvol willen leren.

Iedereen leert namelijk op een andere manier. De een leert bijvoorbeeld het liefst uit een boek, de ander stelt graag veel vragen. Weer anderen zijn echte doeners, zij komen het liefst meteen in actie. Leer jij de lesstof het beste door zelf creatief aan de slag te gaan? Vind je het leuk om projecten uit te voeren? Krijg je extra veel plezier in leren door te ontdekken, te experimenteren en te ervaren? Dan is de Doeklas of Doewijs echt iets voor jou!
 

Doeklas 

In de Doeklas ga je als leerling uit de groepen 3 t/m 8 van De Buut gedurende 1 uur in de week praktisch aan de slag met leren door te doen. Het jaar is verdeeld in diverse thema's, zoals koken en bakken, techniek en sport en bewegen. Je bent dus veel zelf aan de slag!
 

Doewijs, onderzoeken, ontwerpen en zelf maken! 

Bij Doewijs ga je ook leren door te doen, maar je bent ook bezig met onderzoeken en ontwerpen. Om zelf een zeepkist te bouwen, moet je rekenen en ontwerpen. Als je kookt volgens een recept, ben je bezig met begrijpend lezen. Plannen leer je door zelf een spelochtend te organiseren of een diner in elkaar te zetten voor buurtbewoners. Het aanbod van activiteiten verschilt per schooljaar. Bij elke activiteit staat ‘van vraag, naar idee, naar uitvoering’ centraal. Je werkt veel samen met je klasgenoten van Doewijs. En natuurlijk is je docent er om je te helpen. Je volgt een half jaar één ochtend per week het Doewijsprogramma op De Buut.

Voor wie
Doewijs is voor leerlingen uit groep 7 en 8 van diverse Unicoz scholen, die graag leren door creatief en praktisch aan de slag te zijn. Hier is in de gewone basisgroep niet altijd tijd of ruimte voor. Doewijs is er voor alle denk- en werkniveaus. Je zit met maximaal 16 leerlingen in een groep. Jullie kunnen van elkaar leren en elkaar helpen. Je krijgt les van twee leerkrachten van De Buut die alles weet van onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren.

Aanmelden
Je ouders vullen samen met school het aanmeldingsformulier in. De intern begeleider of mentor meldt je vervolgens aan. Je hoort daarna z.s.m. of je kunt starten bij Doewijs. Voordat je start, bepalen we samen jouw persoonlijke leerdoel. De lessen worden gegeven op basisschool De Buut. Je doet gedurende een half schooljaar één dagdeel per week mee en je kunt starten in oktober of januari.

Meer informatie
Wil je meer informatie over Doewijs? Je juf of meester kan je er meer over vertellen. Of kijk op www.unicoz.nl. Je kunt ook al je vragen mailen naar doewijs@unicoz.nl.