Schooltijden en vakanties

R.K. Basisschool De Buut

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 - 11.30 uur en 13.00 - 15.30 uur

Woensdag
08.30 - 11.30 uur

Vakanties 2019 - 2020

Kerstvakantie
21 december t/m 5 januari 

Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 1 maart

Meivakantie
18 april t/m 3 mei

Zomervakantie
18 juli t/m 30 augustus


Studie- en vrije dagen 2019 - 2020 

Studiedag
6 december 2019

Studiedag
4 mei 2020 

Bevrijdingsdag
5 mei 2020 

Hemelvaart
21 en 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag
1 juni 2020

Studiedag
26 juni 2020 

Studiedag
17 juli 2020