Schooltijden en vakanties

R.K. Basisschool De Buut

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 - 14.45 uur 

Woensdag
08.30 - 12.00 uur

Vakanties 2021 - 2022

Herfstvakantie 
18 t/m 24 oktober 

Kerstvakantie
25 december t/m 9 januari 

Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 6 maart 

Meivakantie
23 april t/m 8 mei 

Zomervakantie 
9 juli t/m 21 augustus

Studie- en vrije dagen 2021 - 2022 

Studiedag
25 oktober 2021

Studiedag
24 december 2021 

Unicoz-dag
11 februari 2022

Goede vrijdag 
15 april 2022

Tweede Paasdag
18 april 2022

Hemelvaart
26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag
6 juni 2022

Studiedag
17 juni 2022 

Margedag
8 juli 2022