Ons onderwijs

R.K. Basisschool De Buut

Vaardigheden voor de toekomst 

Wij zien het als onze taak om de leerlingen klaar te stomen voor de toekomst. Hiervoor is het van belang dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om vaardigheden te oefenen die zij later nodig hebben. Hierbij valt te denken aan het vermogen om samen te werken, kritisch en oplossingsgericht te denken en te kunnen reflecteren. De leerkrachten gebruiken gedurende een schooldag verschillende momenten om deze vaardigheden te ontwikkelen. 

Sociale vaardigheden 

Ook het aanleren en verbeteren van sociale vaardigheden vinden we belangrijk. De Kanjertraining helpt hier goed bij, maar daarnaast zijn we de hele schooldag bezig met deze vaardigheden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij ervaren dat kinderen altijd een goede keus willen maken, maar dit soms lastig vinden. Met een duidelijk stappenplan leren wij de kinderen te kijken naar het effect van hun keuzes, om zo de sociale vaardigheden te verbeteren. 

Digitale wereld 

In deze tijd ontkomen we er niet aan om aandacht te besteden aan het gebruik van laptops en/of tablets. Verschillende lessen worden vanaf groep 5 op een laptop verwerkt. Tevens geven de laptops en tablets ons de mogelijkheid om alle informatie op te zoeken die we nodig hebben. Het is hierbij van belang dat kinderen ook "mediawijs" worden. Kinderen moeten leren om kritisch te kijken naar wat er geschreven is, zodat zij de juiste informatie krijgen. Ook vinden we het belangrijk om de kinderen te leren hoe zij veilig met het internet en sociale media om kunnen gaan. 
Naast het gebruik van tablets en laptops zetten de kinderen ook de eerste stappen in het leren programmeren. Dit doen wij spelenderwijs met behulp van robots. Ook worden hier soms computerprogramma's voor gebruikt.